A KÓTA tanfolyam elégedettségi mutatói

2021. november 5-20 között 30 órás akkreditált tanfolyamot szerveztünk  „ÉLETET AZ ÉNEKBE!” Gyakorlat – orientált komplex továbbképzés ének-zene tantárgyat tanítók számára címmel. A képzésben résztvevő 20 hallgatótól elégedettségi kérdőív kitöltését kértük (1-es a legkevésbé elégedett, 5-ös a teljes mértékben elégedett). Nagy örömünkre a képzés átlagos elégedettségi mutatója: 4,7.

A részletes adatok ide kattintva érhetők el.Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,85
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 3,9
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,7
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,8
Teljesíthetők a továbbképzés előírt követelményei? 4,7
Megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,75
Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását felkészültségük, előadásmódjuk, az ismeretek átadásának hatékonysága tekintetében? 4,9
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? 4.75
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?  4,9

A résztvevők szöveges visszajelzései, melyeket ezúton is köszönünk:
„Nagyon színvonalas volt a képzés.  Köszönjük.”
„Minden nagyon-nagyon kitűnő volt, mind a szervezés, mind az előadásokat illetően. Apróság, ami talán jó lehet:  hosszabb ebédszünet, akár a köztes szünetek rövidebbé tétele árán.”
„Legyen gyakrabban ilyen képzés!”
„Csodás előadókat hallhattam, akik gyakorlati tapasztalataikat is megosztották velünk. Jellemző motívumként jelent meg a tudásmegosztás, új források bemutatása. Karizmatikus személyiségekkel találkozhattam.”
„Köszönöm az áldozatos szervezői munkát.”
„Kiválóan éreztem magam.”
„Mindent összevetve nagyon tanulságos, sokrétű 30 órás képzésen vagyok túl, amit a mindennapi munkámban jól tudok kamatoztatni.”
„Új lendületet kaptam és hogy ne adjam fel! Igenis fontos az énekóra!”