2023. november hónap bejegyzései

Jubileumi Filharmónia-kötet kérhető

10 esztendős lett a Filharmónia Magyarország. Ebből az alkalomból kötetet adnak ki, melyben arra törekednek, hogy sokszínű tevékenységükbe betekintést nyújtsanak, kiragadva egy-egy pillanatot az eltelt esztendők általuk rendezett fesztiváljaiból, kurzusaiból, koncertjeik után elhangzott interjúrészletekkel, a publikum és a művészek visszajelzéseivel, valamint temérdek fényképpel. A könyvben fellelhető QR-kód segítségével egyszerűen megnézhető, meghallgatható közel 100 koncertfelvétel is a Filharmónia YouTube-csatornáján a hazai zenei élet színe-javának produkcióival és külföldi sztárokkal.
A Filharmónia Magyarország a kórusok, együttesek részére ezúton ajánl fel egy-egy saját példányt, mely 2023. december 1-ig igényelhető erre a linkre kattintva.

Dr. Tóthpál József (1936-2023)

A KÓTA szomorúan tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy elhunyt  Dr. Tóthpál József, a KÓTA tiszteletbeli elnöke.

1936-ban született Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait a Szegedi Tanítóképzőben, a Szegedi Tanárképző Főiskolán, majd  az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. Pályájának egyes szakaszai a közművelődéshez, a felsőoktatáshoz, a kultúrakutatáshoz, más szakaszai a művészeti-zenei közélethez, a magyar kórusmozgalomhoz és a hangversenyszervezéshez kötődnek. 1976 és 1980 között a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési osztályvezető-helyettese volt. 1980-tól 1990-ig a KÓTA főtitkára. A rendszerváltás a kulturális élet számára is új kereteket szabott meg, megváltoztak a kultúra finanszírozási feltételei. A KÓTA a biztonságos állami támogatás várható elvesztése miatt azt a megoldást választotta, hogy civil szervezetként működik tovább. Ez a változás Dr. Tóthpál József aktív közreműködésével  jöhetett létre. 1990-től 1993-ig ügyvezető elnökként, majd a választmány elnökeként szolgálta tovább a magyar kórusok ügyét.

Dr. Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, a filozófiai tudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Muzsikus Fórum elnöke, a Nemzeti Filharmónia ny. igazgatója volt.  Éveken át szerkesztette a Zene-Zene-Tánc c. folyóiratot. Számos kiváló esszét írt zenei, filozófiai témákról. 2013-ban jelent meg Csillagok és cédrusok címmel a zene éthoszáról szóló írásokat tartalmazó könyve.

Dr. Tóthpál József 2022-ben KÓTA életmű-díjat kapott. Személye szorosan összefonódott a KÓTA újkori történelmével.  Emlékét megőrizzük.

Ivasivka Mátyás (1933-2023)

Szomorúan búcsúzunk Ivasivka Mátyástól (1933-2023), a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának kiemelkedő tudású tanárától, a jeles karnagytól. Ő szervezte meg – Kodály Zoltán támogatásával – az ének-zene tagozatos gimnáziumi képzést Pécsett 1963-ban, és elsőként mutatta be a Mester Mohács c. kompozícióját 1965-ben Keszthelyen. Évtizedekig vezette a Mecseki Szénbányák Kodály Zoltán Férfikarát, a Janus Pannonius Női Kart, valamint a Nagy Lajos Gimnázium kórusait és Orff – zenekarát. Ivasivka tanár úr ikonikus alakja volt Pécs kulturális, zenei életének. Tisztelői, tanítványai, barátai 2023. december 4-én 17 órakor búcsúzhatnak el tőle a Pécsi Bazilikában.