Tamási László (1954 – 2021)

Mintha tegnap lett volna, hogy gratuláltunk 2020-ban a Magyar Kultúra Lovagja cím elnyeréséért Tamási László Liszt díjas karnagynak, tanárnak, a KÓTA Művészeti bizottsága aktív tagjának. És most, egyszerre csak jön a hír, hogy nincs már közöttünk. Felfoghatatlan, megdöbbentő, hiszen még 68 éves sem volt.

Szerteágazó tevékenységei közül, amelyek mind példaként állhatnak egy következő generáció előtt, itt a KÓTA oldalán elsősorban azt emelném ki, ami olyan szorosan és nélkülözhetetlenül hozzánk kötötte őt. Mondhatnánk, hogy meghatározó egyénisége volt a magyar kóruskultúrának, de ennél sokkal többet jelent az a számtalan gyönyörű emlék, amely hozzá és az általa mintegy 40 éve alapított Kölcsey Kórus fellépéseihez köthető. Sok KÓTA koncerten szerepeltek, mindig a tőlük megszokott igényességgel, különlegesen szép nőikari hangzással és érzelemmel telített előadásukkal. Tamási László sosem elégedett meg a szokványos repertoárral, kereste az újat, azokat a darabokat, amelyeket még senki nem énekelt. Hitt a kortárs magyar szerzők tehetségében és vállalta a bemutatók nehéz feladatát, de ugyanakkor a régi korok zenéjét is értően, stílushűséggel, és belülről fakadó muzikalitással tolmácsolta. Kölcsey Kórus nevét nem csak itthon, de sok külföldi országban is ismerte a szakma, hiszen 18 nemzetközi versenyen vettek részt nagy sikerrel.
Közismert volt különös érzékenysége a határon túli magyarlakta területek irányába. Erdély, Felvidék és Kárpátalja hagyományait, kórusművészetének ápolását fontosnak tartotta, a Szlovákiai Magyar Tanítók Vass Lajos kórusának karnagya is volt.
A KÓTA Művészeti Bizottságában nagy szakértelemmel vett részt. Az adódó feladatokat mindig hihetetlen gondossággal, körültekintéssel igyekezett megoldani. Valamennyiünk számára példamutató volt az a megbízhatóság, precizitás és hihetetlen logika, amellyel éveken át segítette a KÓTA munkáját. Szerettük őt, mert mindig udvarias volt, nyugodt, világosan fejezte ki a véleményét, és egyértelmű volt mindenki számára, hogy a közös érdekeinkért dolgozik. Nagyon fog hiányozni!

Kedves Laci! A KÓTA nevében kívánunk neked egy csodálatos égi angyali kórust, akiknek mindazt még megtaníthatod, amit szerettél volna, de a sors nem engedett.
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk Rád örökké.
MZS.

A KÓTA sajtótájékoztatóján (fotó: Thaler Tamás).

A fenti portré forrása: http://kolcseykorus.hu