Szendrei Janka (1938-2019)

Szomorúsággal tudatjuk, hogy Szendrei Janka Széchenyi-díjas zenetörténész, karnagy, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének egykori osztályvezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt tanszékvezetője, professor emeritusa, a magyar gregoriánum odaadó kutatója és művelője életének 81. évében távozott közülünk.
Lelki üdvösségéért engesztelő szentmisét mutatnak be, majd virrasztó zsolozsmát végeznek szerettei és tisztelői 2019. július 17-én 18 órától a pasaréti Páduai Szent Antal Plébániatemplomban (1023 Budapest, Pasaréti út 137.).
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!