Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusverseny – FELHÍVÁS

„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!”

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA 2022. november 17-20. között ismét megrendezi a magyar kórusok országos minősítő rendszerének legmagasabb szintű versenyét, a Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyt.
Várjuk azok jelentkezését, akik együtteseikkel fontosnak tartják az európai és nemzeti kultúránk, és az igényes kóruséneklési tradíciók továbbörökítését! Kérjük a karnagyokat, hogy a műsorválasztás során Kodály Zoltán ritkábban elhangzó műveinek előadásával adjanak tiszteletet a verseny névadójának!
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
A jelentkezési lap online tölthető ki (a mellékleteket is itt kell csatolni).

Részletek:
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyen azok a hazai és határon túli magyar nem hivatásos énekkarok vehetnek részt, amelyek 2018. december 1. és 2022. szeptember 18. között az „Éneklő Magyarország” kategória kórusminősítésén „Gálakórus”, „Fesztiválkórus” vagy „Hangversenykórus” minősítést szereztek; illetve az „Éneklő Ifjúság” minősítőn legalább „Arany diplomával” minősítést nyertek el.

Indulhatnak azok a kórusok is, amelyek nemzetközi versenyen kiemelkedő eredményt (1-2-3. helyezés, Arany diploma) értek el.

Minősítés hiányában indokolt esetben elfogadunk 2018. december 1. után készült felvételt, vagy a Művészeti Bizottság valamely tagjának írásos referenciáját a kórusról, illetve „A” kategóriában az „Éneklő Ifjúság Fesztivál” elnevezésű koncertek zsűrijének ajánlásait 2022 tavaszáról.

Jelentkezhetnek továbbá olyan énekkarok is, amelyek részt vesznek a KÓTA által 2022 első félévében rendezendő központi minősítő koncerteken, és ott elnyerik a zsűri ajánlását (erről a lehetőségről hírt adunk a KÓTA honlapján és Facebook oldalán 2022. február 28-áig).

A verseny egy fordulós. Ha egy kategóriában a jelentkezők száma háromnál kevesebb, a verseny rendezői törölhetik a kategóriát. Ez esetben az együttes egy másik – az összehasonlításra leginkább lehetőséget adó – kategóriában indulhat, és az eredeti kategória kötelező művét énekelheti.

Egy kórus azonos szinten (vagy „A”, vagy „B” szint) több kategóriában is versenyezhet.

A jelentkezés elfogadásáról a Művészeti Bizottság dönt, melyről értesítést küldünk. A jóváhagyott műsoron változtatni utólag nincs lehetőség.

SZINTEK és KATEGÓRIÁK

A jelentkező együttesek „A” szinten kötelező mű előadásával indulhatnak az alábbi kategóriákban:

A/1. Kicsinyek kórusa:
létszám: legalább 30 fő
felső korhatár: 12 év
műsoridő: 6-8 perc
kötelező mű:
Szőnyi Erzsébet: 33 könnyű kórus – szabadon választott 2 mű (max. 3 perc)
Editio Musica Budapest
vagy
Bánkövi Gyula: Öt gyermekkar Weöres Sándor verseire c. szvitből: Kék a hajnal, kék, és Erdőt járunk c. tételek
térítésmentesen letölthető

A/2. Gyermekkarok:
létszám: legalább 30 fő
felső korhatár: 16 év
műsoridő: 8 – 10 perc
kötelező mű:
Tóth Péter – Mechler Anna: Boszorkányéj a tavon (az Álomképek c. ciklusból)
Kontrapunkt Zeneműkiadó
vagy
Beischer-Matyó Tamás – Weöres Sándor: Macskainduló (Az ének árnya c. ciklusból) térítésmentesen letölthető

A/3. Ifjúsági egyneműkarok (14-24 év között)
létszám: legalább 25 fő
műsoridő: 10 – 12 perc
kötelező mű:
Kocsár Miklós – Fazekas Mihály: Exsurge cor meum
Kontrapunkt Zeneműkiadó
vagy
Tillai Aurél: Valamennyi búzaszál
in: Tillai Aurél: Tavaszodik (26 egyneműkar) – Pro Pannonia Kiadó

A/4. Ifjúsági vegyeskarok: (14-24 év között)
létszám: legalább 25 fő
műsoridő: 10 – 12 perc
kötelező mű:
Kocsár Miklós – Fazekas Mihály: Exsurge cor meum
Kontrapunkt Zeneműkiadó
vagy
Tillai Aurél: Valamennyi búzaszál (Négy szólamú vegyeskari változat)
in: Tillai Aurél: 36 kórusmű – Pro Pannonia Kiadó

A/5. Egynemű kórusok (nőikarok és férfikarok)
létszám: legalább 25 fő
korhatár: nincs
műsoridő: 10 – 12 perc
kötelező mű:
nőikar:
Bartók Béla: Isten veled!
Editio Musica Budapest
vagy
Bárdos Lajos – Sztankó Béla: Liszt Ferenchez
Editio Musica Budapest
férfikar:
Veress Sándor: Két moldvai csángó-magyar népdal
Editio Musica Budapest
vagy
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus
Editio Musica Budapest

A/7. Kamarakórusok
létszám: 13- 24 fő
korhatár: nincs
műsoridő: 12-14 perc
kötelező mű:
egynemű
Horváth Barnabás: Négy nőikar Kovács András Ferenc verseire – IV. tétel (Májusi nóta)
térítésmentesen letölthető
vagy
Orbán György – Weöres Sándor: Fülemüle
Ars Nova Editio
vegyes
Balázs Árpád – Lődi Ferenc: Két vegyeskar (Lepketánc, Lehettél volna)
Editio Musica Budapest
vagy
Huszár Lajos – Weöres Sándor: Két madrigál – II. tétel (Ha nap süt a rétre…)
Editio Musica Budapest

A/8. Vegyeskarok:
létszám: legalább 25 fő
korhatár: nincs
műsoridő 12 – 14 perc
kötelező mű: Kodály Zoltán: Újesztendőt köszöntő
Editio Musica Budapest

A/9. Énekegyüttesek
létszám: 4-12 fő
korhatár: nincs
műsoridő 12 – 14 perc
kötelező mű: Barabás Árpád: Madrigálok Kányádi Sándor verseire – szabadon választott tétel (max. 4 perc)
Kontrapunkt Zeneműkiadó

A jelentkező együttesek „B” szinten kötelező mű nélkül indulhatnak az alábbi kategóriákban:

B/1. Kicsinyek kórusa és Gyermekkarok
létszám: legalább 30 fő
felső korhatár: 12, illetve 16 év
műsoridő: 8-10 perc

B/2. Ifjúsági kórusok (egynemű és vegyeskarok)
létszám: legalább 20 fő
korhatár: 14-24 év
műsoridő: 10-12 perc

B/3. Nőikarok
létszám: legalább 20 fő
korhatár: nincs
műsoridő: 10-12 perc

B/4. Férfikarok
létszám: legalább 20 fő
korhatár: nincs
műsoridő: 10-12 perc

B/5. Vegyeskarok
létszám: legalább 20 fő
korhatár: nincs
műsoridő: 10-12 perc

EREDMÉNYEK, DÍJAK

A zsűri minden résztvevő kórus számára összpontszámot és írásbeli értékelést ad, kérés esetén az eredményhirdetést követően rövid szóbeli tájékoztatást nyújt. Az írásbeli értékelést a KÓTA elektronikus levélben küldi meg a résztvevők számára. A versenyző együttesek pontszámuktól függően ARANY, EZÜST vagy BRONZ oklevelet kapnak. Az „A” szint ARANY minősítésű kategória-győztesei indulnak a Nagydíjért.
A különdíjak odaítélése – az adományozónak a versenyt megelőző felajánlását követően – kizárólag a zsűri döntése alapján történik. A különdíjak megítélésénél előnyt élveznek azok az együttesek, amelyek Kodály műveit magas szinten tolmácsolják. Különdíjat kaphat többek között az a kórus is, amelyik magyar vagy külföldi kortárs mű előadására vállalkozik.
A zsűri döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

A VERSENYPROGRAMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

– A programot úgy kell összeállítani, hogy a művek legalább két zenetörténeti korszakot képviseljenek.
– A programban szerepeljen legalább egy Kodály mű (ennek megfelel, ha a kategória kötelező műve Kodály kompozíció.)
– A programban szerepeljen legalább egy kortárs zeneszerzőtől származó, 1980 után írt darab. (Ennek megfelel, ha a kategória kötelező műve 1980 után keletkezett).
– A szabadon választott műsorban legalább két, legfeljebb öt műnek kell szerepelni. (A ciklusok egy műnek számítanak).
– A szabadon választott műsorban egy hangszerkíséretes mű szerepelhet, legfeljebb három kísérő hangszerrel.
– Minden művet lehetőleg eredeti nyelven kell előadni. Kivétel ez alól a Kicsinyek kórusa és a Gyermekkari kategória, ahol megengedett a magyar fordítás.
– Minden művet eredeti hangnemben kell előadni. (E szabály az 1650 előtt keletkezett művekre nem érvényes. Ez esetben a transzpozícióról a fellépés előtt írásban tájékoztatni kell a zsűrit).
– A beadott és a Művészeti Bizottság által elfogadott műsor megváltoztatására nincs lehetőség.
– A kötelező és a szabadon választott műveket tetszőleges sorrendben lehet előadni.
– A műsoridő 1 percnél nagyobb mértékű túllépése percenként 1 pont levonással jár. A kiírásban szereplő műsoridőbe nem számít bele a kötelező mű előadása.
– A kötelező művek kottáit a kórusoknak kell beszerezni.
A versenyen csak jogtiszta kotta használható. A kottákat a kiadók ellenőrzik a verseny alatt; a szabálytalanságok (anyagi) következményét az illető kórus viseli.

A Nagydíjas Verseny szabályai:
– A Nagydíjas Versenyben az „A” szint egyes kategóriáinak győztesei vesznek részt. Egy kategória győztese a legmagasabb pontszámot elért, arany diplomát elnyert együttes.
– A Nagydíjas Versenyre a résztvevők új műsorral készülnek, amely legalább két darabot tartalmaz. Ezek közül az egyik egy Kodály által írt alkotás, amely viszont megegyezhet a versenyen általuk korábban énekelt Kodály-művel is. Műsoridő: 8-10 perc. A Kicsinyek kórusa és a Gyermekkari kategória esetén a műsoridő 5-10 perc lehet, a legalább két mű közül az egyiket választhatja a kórus a versenyprogramjából is.
– A műsorban egy hangszerkíséretes mű szerepelhet, legfeljebb 3 kísérő hangszerrel.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Beküldendő:
1. Jelentkezési lap (online kitöltendő);

2. A kórus és a karnagy/ok szakmai életrajza;

3. A korhatárhoz kötött kategóriák esetében a kórustagok születési dátumát (év, hó, nap) tartalmazó lista a karnagy aláírásával (10% eltérés engedélyezett);

4. A kórusról készült jó minőségű fotó (2-5 MB méretű, minimum 300 dpi felbontású jpg vagy png fájl);

5. A nevezési díj befizetését (átutalását) igazoló bizonylat másolata. Amennyiben a KÓTA nem fogadja el a jelentkezést, a nevezési díjat visszatérítjük. A kórus visszalépése esetén a nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség;

6. A jelentkezés alapjául szolgáló minősítés vagy versenyeredmény tanúsítványa, vagy ennek hiányában egy 2018. december 1. után készült felvétel, vagy a Művészeti Bizottság valamely tagjának írásos referenciája a kórusról;

7. A szabadon választott művek jogtiszta kottái kifogástalan minőségben, jól olvasható formában, 5 példányban (kérésre a verseny után visszaadjuk). A nagydíjas verseny programjához tartozó kottákat (szintén 5 példányban) elegendő a verseny helyszínén leadni.

Minden melléklet az elektronikus jelentkezési laphoz feltöltendő egy tömörített zip-fájl formájában (a fájl elnevezésében szerepeljen a kórus neve), kivéve a szabadon választott művek kottáit, amelyeket 5-5 példányban kell eljuttatni a KÓTA titkárságára. Amennyiben a kórus által előadott mű kottája egy kötetben jelent meg, kérjük, egyeztessenek a KÓTA titkárságával.
A kottákat kizárólag postai úton kell megküldeni a KÓTA címére: 1537 Budapest, Pf. 406. A postára adás határideje 2022. szeptember 19.
A versenyen elhangzott műsort utólagosan be kell jelenteni az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület online felületén. A részletes műsor megadása a kórus, mint fellépők feladata, amelyhez az Artisjus részletes tájékoztatást küld. Ehhez a jelentkezés során kérjük egy releváns email cím megadását.

A felmerülő kérdésekre az alábbi email címen kérhető válasz:
kodalyverseny2022@kota.hu

Nevezési díj kategóriánként:

KÓTA tagoknak: 50.000 forint
KÓTA tagsággal nem rendelkezőknek: 80.000 forint

A nevezési díj befizetése átutalással történhet a következő bankszámlaszámra:
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
11991102-02107897-00000000

A Művészeti Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy szervezési vagy műszaki okból módosítson a verseny kiírásán. Ilyen esetben a KÓTA minden érintettet tájékoztat.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy mind a jelentkezési lap, mind a mellékletek beküldési határidejét szigorúan tartsák be; határidőn túli jelentkezést a KÓTA nem tud elfogadni. Rendkívül indokolt, előre egyeztetett esetben hiánypótlásra 2022. október 15-ig van lehetőség.

A KÓTA Művészeti Bizottsága