Dr. Tóthpál József (1936-2023)

 

A KÓTA szomorúan tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy elhunyt  Dr. Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, a filozófiai tudományok kandidátusa, az MTA köztestületi tagja, a Nemzeti Filharmónia nyugalmazott igazgatója, a KÓTA tiszteletbeli elnöke, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje.

Gyászjelentés

Dr. Tóthpál József 1936-ban született Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait a Szegedi Tanítóképzőben, a Szegedi Tanárképző Főiskolán, majd  az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. Pályájának egyes szakaszai a közművelődéshez, a felsőoktatáshoz, a kultúrakutatáshoz, más szakaszai a művészeti-zenei közélethez, a magyar kórusmozgalomhoz és a hangversenyszervezéshez kötődnek. 1976 és 1980 között a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési osztályvezető-helyettese volt. 1980-tól 1990-ig a KÓTA főtitkára. A rendszerváltás a kulturális élet számára is új kereteket szabott meg, megváltoztak a kultúra finanszírozási feltételei. A KÓTA a biztonságos állami támogatás várható elvesztése miatt azt a megoldást választotta, hogy civil szervezetként működik tovább. Ez a változás Dr. Tóthpál József aktív közreműködésével  jöhetett létre. 1990-től 1993-ig ügyvezető elnökként, majd a választmány elnökeként szolgálta tovább a magyar kórusok ügyét.

Dr. Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, a filozófiai tudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Muzsikus Fórum elnöke, a Nemzeti Filharmónia ny. igazgatója volt.  Éveken át szerkesztette a Zene-Zene-Tánc c. folyóiratot. Számos kiváló esszét írt zenei, filozófiai témákról. 2013-ban jelent meg Csillagok és cédrusok címmel a zene éthoszáról szóló írásokat tartalmazó könyve.

Dr. Tóthpál József 2022-ben KÓTA életmű-díjat kapott. Személye szorosan összefonódott a KÓTA újkori történelmével.  Emlékét megőrizzük.