CSABY JÓZSEF CSABA énektanár, kórusvezető, a KÓTA alapító tagja és tiszteletbeli tagja emlékére

A veszprémi zenei élet ikonikus alakjától, Csaby Csaba tanár úrtól 2024. június 4-én vettek búcsút családtagjai, kórustársai, muzsikus és pedagógus kollégái, tanítványai a veszprémi Vámosi úti temetőben.
1936-ban Dunaföldváron született, evangélikus lelkész gyermekeként nevelkedett, a jó hangú kántortanító család tagjai szerettették meg vele az egyházi éneklést. A Pápai Református Kollégium, majd az államosítás után a Türr István Gimnázium diákja volt. Utána a Szegedi Pedagógiai Főiskolán tanult, ahol 1957-ben történelem – ének – karvezetés szakon szerzett diplomát. Szakképzettségét 1965-ben felsőfokú karvezetői végzettséggel egészítette ki. Tanárai közül szeretettel emlegette Borsányi Gábor, Erdős János, Faludy Béla, Gárdonyi Zoltán és Párkai István professzorokat.
Friss diplomásként 1957-ben került Veszprémbe a Dózsa György Általános Iskolába, melynek énektanára és kórusvezetője volt 1997-ig, nyugdíjazásáig. 1969-1985 között a Közgazdasági Szakközépiskola Leánykarának is alapító karnagya volt. Kórusaival fényes sikereket ért, amit rádiószereplések, hanglemezfelvételek, külföldi fellépések, díjak és oklevelek sora tanúsít.
A zenei élet szervezésében megyei szinten is szolgált, Ő alapította meg Ajka Város Vegyeskarát 1961-ben, és Zámbó István segítségére volt a Balatonfüredi Városi Vegyeskar vezetésében is. 1961-től 1990-ig a Megyei Karnagyi Klubnak, illetve 1978-tól a Kórusok Országos Tanácsának Veszprém megyei vezetője, majd az Országos Ifjúsági Bizottságnak a tagja. 1979-től 2004-ig a Megyei Pedagógiai Intézet kebelében a Veszprém megyei iskolai kórusok szakfelügyelője. 1995-től országos ének- zenei karvezetés-szakértő. 1992-től a Veszprémi Evangélikus Egyház presbitere.
Családjában is továbbadta a zene szeretetét és szolgálatát, fiai a győri zenei élet munkatársai zongora- és fuvolaművészként.
Veszprém Város Vegyeskara képzetes kapuján 1957. szeptember 2-án lépett be Zámbó István karnagy hívására, akinek barátja, és mindvégig szakmai támasza lett. Ugyanígy szeretetteljesen támogatta később Erdélyi Ágnes karnagy munkáját is, mindig konzultált, bátorította a fiatalabb-idősebb kollégáit, figyelemmel kísért minden eseményt, nélküle nem volt komolyabb zenei rendezvény a környéken.
2017-ig, hat évtizeden át volt aktív kórustag, majd Veszprém Város Vegyeskara az
„Örökös Tag” címmel ajándékozta meg Őt, a közösségért egész életén át végzett hűséges, szorgalmas és önzetlen munkájáért.

Csaba Bácsi Isten Veled!
Nem felejtjük kedves alakodat, szavaidat, jótanácsaidat, igyekszünk tovább vinni, tovább adni azt a lelkesedést, amit Tőled kaptunk!