A KÓTA tanfolyam elégedettségi mutatói

2022. október 7-15 között 30 órás akkreditált tanfolyamot szerveztünk “ÉLETET AZ ÉNEKBE!” Gyakorlat – orientált komplex továbbképzés ének-zene tantárgyat tanítók számára címmel. A képzésben résztvevő 20 hallgatótól elégedettségi kérdőív kitöltését kértük (1-es a legkevésbé elégedett, 5-ös a teljes mértékben elégedett). Nagy örömünkre a képzés átlagos elégedettségi mutatója: 4,75.
A részletes adatok:

  1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? Átlagban: 4,8
  2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? Átlagban: 4,45
  3. Milyen mértékben érzi a továbbképzést gyakorlatilag hasznosnak? Átlagban: 4,65
  4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? Átlagban: 4,75
  5. Teljesíthetők-e a továbbképzés előírt követelményei? Átlagban: 4,9
  6. Megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja? Átlagban: 4,95
  7. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását felkészültségük, előadásmódjuk, az ismeretek átadásának hatékonysága tekintetében? Átlagban: 4,95
  8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? Átlagban: 5,00
  9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? Átlagban: 4,9