Éneklő Ifjúság kórustalálkozók és minősítések a 2019/2020. tanévben

Felhívás

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA Ifjúsági Énekkari és zenepedagógiai Szakbizottsága ebben az évben is felhívással fordul valamennyi iskolához, valamint gyermek és ifjúsági kórust működtető szervezethez, hogy a 2019/2020 tanévben rendezzenek Éneklő Ifjúság hangversenyeket!
Várjuk a kórusok jelentkezését ezekre a rendezvényekre!

-=A jelentkezési lap itt érhető el!=-

Kérjük a jelentkezőket, hogy a jelentkezési lapot számítógéppel töltsék ki és e-mail-en küldjék el a helyi szervezőnek. Kérjük, kizárólag ezt a jelentkezési lapot használják!  Az „Éneklő Ifjúság” jelentkezési lapon feltüntetett műsort a KÓTA minden évben köteles jelenteni a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Ezért kérjük, hogy a kórus műsorát pontosan töltsék ki! (Szerző, szövegíró, mű címe és időtartama.)

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA és szakmai elődei a „Magyar Kórus,” valamint a „Bartók Szövetség” 1934 óta szervezi az „Éneklő Ifjúság” hangversenyeket, amely azóta élő mozgalommá terebélyesedett. A Szövetség Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága fontosnak tartja, hogy az Éneklő Ifjúság Napja (az első Éneklő Ifjúság hangverseny emlékére április 28.) kapcsán kialakult hagyomány folytatódjék. Javasoljuk, hogy ehhez kapcsolódóan minél több városban és községben rendezzenek ünnepi hangversenyt!
A 2019/2020. tanévben rendezendő Éneklő Ifjúság hangversenyek műsorának összeállításánál felhívjuk figyelmüket a következő jubileumokra:

 • 90 éves Tillai Aurél karnagy, zeneszerző (1930. november 30.)
 • 60 éve született Mohay Miklós zeneszerző (1960. december 28.)
 • 95 éve született Vavrinecz Béla zeneszerző (1925. november 18. – 2004. november 9.)
 • 100 éve született Járdányi Pál népzenekutató, zeneszerző (1920. január 30. – 1966. július 29.)
 • 105 éve született Páter Tamás Gergely Alajos tanár, karnagy, zeneszerző
 • (1915. szeptember 18. -1967. augusztus 29.)
 • 115 éve született és 20 éve hunyt el Farkas Ferenc zeneszerző
 • (1905. december 15. – 2000. október 10.)
 • 135 éve született Harmat Artúr karnagy, zeneszerző (1885. június 27. – 1962. április 20.)
 • 210 éve született Erkel Ferenc zeneszerző (1810. november 7. – 1893. június 15.)
 • 250 éve született Ludwig Van Beethoven (1770. december 16. – 1827. március 26.)
 • 75 éve hunyt el Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató
  (1881. március 25. – 1945. szeptember 26.)

ÚTMUTATÓ

A 2019/2020-os évadban a KÓTA ismét megrendezi az Éneklő Ifjúság hangversenyein a minősítéseket. Az iskolai énektanítás és a karének helyzete az elmúlt években változott, ebből adódóan a minősítés rendszere is bizonyos mértékben átalakult.
A jelentkezők szíves figyelmébe ajánljuk a B kategóriát, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nehezebb körülmények között működő kórusok is minősülhessenek.
Ez az útmutató a minősítés új szemléletéhez kíván segítséget adni az énektanár – karnagy kollégáknak.

A MINŐSÍTÉS SZEMPONTJAI

Mindenekelőtt legfontosabb maga az átélt éneklés, a megszólaló zenemű tiszta intonációjú, stílusos előadása. A zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A kottahű előadás (pl. jó tempó, precíz ritmus), a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása – mind a hatás fontos alkotóeleme.
A minősítés lényeges szempontja a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tehetnek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság.
Szem előtt kell tartani a kíséretes és az a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek!
Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében javasoljuk, hogy minden kórus műsora kezdődjék népdalcsokorral! A népdalcsokrot valamilyen rendezőelv szerint kell összeállítani, hangnemileg egyeztetve, valóban „csokorszerűen” (folyamatosan, hangadás nélkül) kell előadni. Autentikus hangszeres kíséret megengedett.
A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem emellett a látvány is fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága mind részét képezi az összhatásnak és befolyásolhatja a minősítést.
A minősítést kérő kórusok műsorának időtartama az életkor és iskolatípus függvényében a következő:  „A” típusú minősítés esetében legalább 8,  legfeljebb 15 perc, „B” típusú minősítésnél legalább 5, legfeljebb 12 perc.
A minősítést nem kérő kórusok műsorának időtartama 5-10 perc legyen.

„A” TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A jelentkező kórusoknak változatos stílusokból, változatos karakterű kórusműveket kell énekelni, min. 8, max. 15 perc terjedelemben.

Az „A” minősítés fokozatai: Bronz Ezüst Arany Arany diplomával.

„Arany diplomával ” minősítéshez járulhat még:
Országos Dicsérő Oklevél: Amelyik kórus teljesítménye még az „Arany diplomával” fokozatnál is jobb, az a minősítés mellé „Országos Dicsérő Oklevelet” kaphat. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.
Év Kórusa cím: A legkiemelkedőbb teljesítmény az „Év Kórusa” címet kaphatja. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.
Az „Év Kórusa” oklevelet, és az „Országos Dicsérő Oklevelet” a KÓTA a beérkező jegyzőkönyvek alapján utólag írattatja meg és postán küldi ki.
Az „Év Kórusa” és az „Országos Dicsérő Oklevél” címet elnyert kórusok részt vehetnek a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.
A kiemelkedően szereplő kórusok fellépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezvényein és teljesítményükről a ZeneSzó c. folyóiratunkban adunk tájékoztatást.
Különdíj: Elismerő Oklevél Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.).
A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.
Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.
Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

„B” TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A műsoridő min. 5, max. 12 perc.
Itt három kategóriában lehet minősítést kérni:

1. Népdal kategória, melyben egyszólamú népdalokat, népdalcsokrot, vagy népdalfeldolgozásokat lehet énekelni (Megszólaltathatók biciniumok, egy vagy többszólamú kíséretes, vagy a cappella, népdalon alapuló kompozíciók.)

2. Kórus kategória, melyben tetszőleges kórusműveket, egy vagy többszólamú kíséretes vagy a cappella kompozíciókat lehet előadni, minden korlátozás, vagy előírás nélkül – de az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemében – jeles zeneszerzők értékes műveiből.

3. Egyházi ének kategória, melyben olyan egyházi iskolák kórusai léphetnek fel, ahol elsősorban a liturgiához kapcsolódó szolgálati éneklés folyik. Lehet gregorián, vagy népének, vagy ami az illető iskola felekezeti éneke. Felléphetnek nem egyházi iskolák kórusai is, de hasonló műsorral.

A „B” minősítés fokozatai: Bronz, Ezüst, Arany

Különdíj: Elismerő Oklevél
Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.). A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.
Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.
Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

Valamennyi kórusvezető figyelmébe ajánljuk, hogy a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az 1934-ben elindult Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrzendő, jeles zeneszerzők értékes darabjait tűzzék műsorra! Amennyiben könnyűzenei feldolgozás kerül előadásra, kérjük, hogy ez lehetőleg csak egy mű legyen, és a műsor többi részében egyéb változatos stílusokból is válogassanak! Mindannyiunk nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei nevelése, melynek nagyszerű eszköze a kóruséneklés.

RÉSZVÉTEL ÉNEKLŐ IFJÚSÁG HANGVERSENYEN

A minősítés önkéntes.
Azok a kórusok, amelyek nem kérnek minősítést, „Eredményesen szerepelt” oklevelet kapnak az aktuális évi Éneklő Ifjúság Hangverseny alkalmából.
Természetesen a zsűri szakmai tanácsokkal ebben az esetben is segíti munkájukat.
Ezt az értékelést a Jegyzőkönyvben rögzítik ugyanúgy, mint a minősültek esetében.

TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZŐK RÉSZÉRE

Minősítő hangversenyt bármely intézmény, együttes szervezhet (pl. iskolák, tankerületek, művelődési házak, klubok, egyesületek, alapítványok stb.), amely e minősítés kiírásának szabályait betartva kötelezettséget vállal a szervezői munka elvégzésére és a megvalósítás költségeinek biztosítására.

1. A szervezők legalább 4 héttel a tervezett esemény előtt jelentsék be a minősítő hangversenyt az alábbi szempontok szerint a KÓTA számára írásban:

 • a hangverseny rendezője
 • hangverseny helyszíne, időpontja
 • a résztvevő kórusok száma
 • a felkért zsűritagok neve (lehetőleg 3 fő)
 • igényelt oklevelek típusa – darabszámmal

2. A jelentkezési lappal kapcsolatos teendők:
Jelentkezést kizárólag ezen az űrlapon fogadunk el. A Jelentkezési lap a KÓTA honlapjáról is letölthető (www.kota.hu). Kérjük, hogy a szervező a karnagytól érkezett, kitöltött jelentkezési lapot nyomtassa ki az innen letölthető Jegyzőkönyvvel együtt a zsűritagok számára. A jegyzőkönyv fejlécét kérjük előzetesen számítógéppel kitölteni! A jegyzőkönyvet mind a három zsűritagnak alá kell írnia, a szöveges rész (a kórus teljesítményének értékelése 4-5 sorban) kitöltése a zsűri elnök feladata. A jegyzőkönyv csak ilyen formában lehet érvényes.
A kitöltött jegyzőkönyveket kérjük a KÓTA Titkárságra legkésőbb tárgyév június 10-ig megküldeni! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy jelentkezési lapot a minősítést nem kérő kórusoknak is ki kell tölteni, s a KÓTA számára ugyancsak továbbítani!

3. A zsűritagok felkérése:
A 3 tagú zsűri 2 tagját azok közül a szakemberek közül kérjék fel, akik a KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottság által összeállított listán szerepelnek. A zsűri elnökét és egy tagját a KÓTA által összeállított listáról kérjük választani!
Kérjük, a szakmai színvonal érdekében a KÓTA koordináló szerepét ne mellőzzék!

4. A hangverseny szervezése:
Tanácsoljuk, hogy egy hangversenyen 10 kórusnál több ne szerepeljen, hiszen ez ronthatja a produkciók objektív megítélését. Ilyen esetekben több hangversenyt kell tartani, vagy 1 napon belül megtartott koncertnél szünetet kell közbeiktatni. Hagyományainknak megfelelően legyen a hangversenyeken közös éneklés, összkar!
Rendkívül fontos a kórushangversenyek megfelelő színvonalú szervezése a szereplési körülményeket illetően is, például a kísérő hangszer megfelelő állapota, helyszíni próbalehetőség, beéneklési lehetőség, stb.

FŐVÁROSI MINŐSÍTŐ HANGVERSENYEK

Felhívjuk kórusaink figyelmét, hogy minden évadban kérhetnek minősítést. Egy évadban viszont csak egyszer lehet minősülni. Budapesti kórusaink esetében csak a központi minősítő hangversenyen lehet megszerezni az „Országos Dicsérő Oklevél” ill. az „Év Kórusa” fokozatokat.
Páros években az általános iskolák kórusai, páratlan években pedig a gimnáziumi kórusok minősülhetnek a központi koncerteken.

Az Éneklő Ifjúság budapesti központi minősítő hangversenyét
az ének-zene emeltszintű általános iskolák kórusai számára
2020. április 1-2-3-án rendezzük
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Dísztermében
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Jelentkezés:
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, küldjék Németh Sándor tanár úr részére a nsandor87@gmail.com e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2020. március 10.
A budapesti minősítővel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető:
Németh Sándor: nsandor87@gmail.com

ÉNEKLŐ IFJÚSÁGI ZSŰRILISTA

Almainé Szabó Gabriella – Szolnok
Antal Gusztávné – Balassagyarmat
dr. Arany János – Budapest
Auth Ágnes – Székesfehérvár
Balásné Molnár Ildikó – Miskolc
Bánki Vera – Budapest
Dr. Baricz Zsoltné – Szeged
Barnáné Bende Andrea – Szolnok
Bartáné Góhér Edit – Szolnok
Berkesi Sándor – Debrecen
Blazsek Andrea – Budapest
Bontovics Jánosné Rába Mária – Pécs
Breinichné Horváth Andrea – Budapest
Brusznyai Margit – Vác
Cs. Emődi Györgyi – Budapest
Deli Gabriella – Debrecen
Deméné Ilonka Gabriella – Jászberény
Dévainé Kluka Adrienne – Tahi
Dobiné Hajik Katalin – Debrecen
dr. Dohány Gabriella – Szeged
dr. Döbrössy János – Budapest
Durányik László – Kecskemét
Ember Csaba – Balassagyarmat
Erdélyi Ágnes – Veszprém
dr. Erdős Ákos – Budapest
Erdősné Fagler Erika – Szeged
Farkasné Perlaki Edit – Zalaegerszeg
Farnadi Tamara – Győr
dr. Fazekas Ágnes – Budapest
Fehérné Székely Ildikó – Budapest
Ferencziné dr. Ács Ildikó – Nyíregyháza
Fodor Gabriella – Pécs
Gráfné Forrai Magdolna – Budapest
Gereyné Dezsényi Magdolna – Budapest
Gráf Zsuzsanna – Budapest
Győriványi Katalin – Budapest
Halmainé Újvári Mária – Miskolc
Hartyányi Judit – Budapest
Haui Lóránt – Győr
Hoffmann-né Kemenes Vera – Győr
Homoródiné Engi Zsuzsanna – Miskolc
Horányi Ottilia – Székesfehérvár
Hraschek Katalin – Budapest
Hunyadi Zoltán – Esztergom
Igaliné Büttner Hedvig – Budapest
Igó Lenke – Budapest
Jámbor Zsolt – Kecskemét
Juhászné Zsákai Katalin – Szolnok
Justinné Ládi Etelka – Győr
dr. Kabdebó Sándor – Budapest
Kalocsainé Csillik Mária – Gyöngyössolymos
Karácsonyné Kaposi Ida – Salgótarján
Katona Tibor – Győr
Kendeh Gusztávné – Keszthely
Dr. Kerekesné Pytel Anna – Kaposvár
dr. Kertész Attila – Pécs
dr. Kismartony Katalin – Budapest
Kis Katalin – Eger
dr. Kiss Csaba – Debrecen
Kneifel Imre – Székesfehérvár
Kocsárné Herboly Ildikó – Budapest
dr. Kollár Éva – Budapest
Könyves Ágnes – Dunaújváros
Kunváriné Okos Ilona – Pécs
dr. Kutnyánszky Csaba – Budapest
dr. Lakner Tamás – Pécs
Ludmány Géza – Kaposvár
dr.Makkai Gézáné – Baja
Makráné Kónya Melinda – Komló
Dr. Márkusné Natter – Nád Klára – Budapest
dr. Mindszenty Zsuzsánna – Budapest
Mocskonyiné Tallér Edit – Budapest
Mohai Judit – Székesfehérvár
Molnár Éva – Szolnok
Molnárné Marczis Erzsébet – Kazincbarcika
Móriczné Kerek Annamária – Hódmezővásárhely
Nagy Ernő – Pécs
dr. Nemes László Norbert – Budapest
Nemes József – Debrecen
dr. Ordasi Péter – Szeged
Ördög László – Budapest
Ördög Mária – Nyíregyháza
Őri Csilla – Budapest
dr. Papp Edit – Budapest
Párdányi Judit – Kecskemét
Párkai István – Budapest
Pécsiné Hauk Erika – Kaposvár
Pethőné Kővári Andrea – Baja
Platthy Sarolta – Budapest
Popper Ágnes – Győr
Rápli Györgyi – Budapest
Réger Monika – Budapest
Reményi Károly – Esztergom
Rozgonyi Éva – Szeged
Sapszon Ferenc – Budapest
dr. Sándor Zoltán – Miskolc
Sárközyné Pomázi Ágnes – Tatabánya
Sebestyénné Farkas Ilona – Budapest
dr. Smuta Attila – Kecskemét
Soltészné Lédeczi Judit – Cegléd
Somogyváry Ákos – Budapest
Surinásné Tóth Olga – Békéscsaba
Szabó Dénes – Nyíregyháza
Dr. Szabó Szabolcs – Pécs
Szabóné Vas Márta – Eger
Száz Krisztina – Szeged
Szebellédi Valéria – Budapest
Takács László – Budapest
dr. Tamási László – Debrecen
dr. Tamásiné dr. Dsupin Borbála – Debrecen
Tardyné Tarkó Magdolna – Budapest
Thész Gabriella – Budapest
Tillai Aurél – Pécs
Tillainé Merácz Ágnes – Pécs
Timkó Gábor – Budapest
Tóth Ferenc – Komló
Tóth Mária – Veszprém
Tőkés Mária Tünde – Budapest
dr. Török Ágnes – Debrecen
Török Attiláné – Tapolca
Ubrizsyné Érsek Éva – Kecskemét
dr. Uhereczky Eszter – Budapest
Újvári Gézáné – Gödöllő
Vadász Ágnes – Budapest
Vajna Katalin – Szolnok
Vinczeffy Adrienne – Budapest
Zakariás Anikó – Budapest

Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA
Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága
Címek, telefonszámok a KÓTA Titkárságtól kérhetők:
Tel: 06-1-225-3713, 06-30-943-0933 vagy kota@kota.hu